stefan valo  

Štefan Vaľo občiansky aktivista, bez dotácií, za vlastné :)

2009

 

Pri skoro prázdnej rieke Uh som si uvedomil, že to my ľudia niesieme vinu na tom, že:

  • sú suchá
  • sú časté povodne
  • rieky majú málo vody
  • potoky vysychajú
  • hladiny podzemných vôd klesajú
  • príroda-lesy vysychajú
  • odvodnená pevnina sa prehrieva

a príčinou sú

  • zhutnené pôdy najmä v horách, ktoré dažďovú vody nevpúšťajú do zeme,
  • umelo vytvorené svahy nad zhutnenými plochami, v ktorých prerušíme miliardy kapilár (kanálikov), z ktorých voda, ktorá vsiakla nad svahom do zeme, okamžite vytečie. Tak voda, ktorá nemohla vsiaknuť do zeme i voda, ktoprá z kapilár vytiekla zo zeme, je rýchlo odvádzaná do nižšie položených oblastí a po vyregulovaných rioekach odteká do oceánov, kde hladiny každým rokom stúpajú.

19.11.2009 Dal som si sľub, že toto poznanie dostanem do povedomia ľudstva.

 2010   

05.02.2010 konferencia  UA  Ukrajina, CHust: konferencia ministerstva lesného hospodárstva
25.02.2010 seminár  SK  Košice: Ochrana miest a obcí pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou
08.04.2010 konferencia  SK Štrbské pleso, Pokus o prezentáciu na 27. stretnutí vlastníkov lesov v Európe, Národné lesmnícke centrum ma nepripustilo k prezentácii.
16.05.2010 monitoring  SK Hnúšťa, začiatok povodní na Slovensku
06/2010 monitoring  UA Ukrajina, Zakarpatska oblasť - monitoring príčin povodní
09/2010 konferencia  SK Trenčín, konferencia AQUA VODA
10/2010 konferencia  SK Patince, konferencia KOMUNAL 2010
10/2010 monitoring  PL Monitoring lesov v Poľsku
11/2010 realizácia opatrení  UA Ukrajina, Zakarpatská oblasť, zrealizované prvé protipovodňové, trvalo-udržatreľné opatrenia na zadržanie vody v krajine

 2011

02/2011 realizácia opatrení  SK Pilotný projekt Ťahanovce, opatrenia na zadržanie vody v Ťahanovskom lese - osvedčilo sa
03.03.2011 ocenenie  SK Zlatý Biatec
11.04.2011 konferencia  UA Ukrajina, Užhorod, konferencia organizovaná ICPDR (medzinárodná komisia na ochranu Dunaja)
06/2011 meranie  SK obec Píla, GPS meranie zhutnenej plochy v lesoch nad obcou Píla, po povodni
08/2011 meranie  SK Merania (SAV) Slovenskej akadémie vied, účinnosti protipovodňových opatrení v Ťahanovskom lese
08.-12.2011 realizácia opatrení  SK Realizačný projekt Repejov
08.-12.2011 realizácia opatrení  SK Realizačný projekt Oľka
11.11.2011 monitoring  CZ Česká Republika, Jizerské hory
22.11.2011 seminár  BE Belgicko, Brusell: Povodne a suchá dva problémy s jedným riešením, seminár EÚ

 2012

02/2012 monitoring  IT Taliansko, Janov: monitoring príčin povodní
12.-17.marec prezentácia skúseností  FR Francúzsko, Marseille: 6. svetové fórum o vode /6-th WWF
17.05.2012 konferencia  IR Írsko, Dublin: konfrencia IWA & WCE Dublin
05/2012 monitoring  IR Írsko, Dublin: monitoring lesov
29.05.2012 konferencia  MK Macedónsko, Ohrid: BALWOIS 2012
05/2012 monitoring  MK Macedónsko: monitoring lesov
06/2012 merania  SK Slovensko: začal som merania vplyvu odvodňovacích kanálov na podzemné vody na Zakarpatskej Ukrajine, obec Dlhé Pole
07/2012 monitoring  AT Rakúsko, Alpy, St. Lorenzen:monitoring lesov, zosuv pôdy
10/2012 ocenenie  SK NESS 2012, Enviro Oskar
  Ekotopfilmtour  SK Premietanie dokumentu Povodne a suchá, 2 problémy 1 riešenie zaradený na Ekotopfilm tour v Bratislave, Košiciach, Žiline
11/2012 monitoring  FR Francúzsko, Pyreneje, Lurdy: monitoring príčiny povodní v Lurdách

 2013

02.-05.2013 merania  SK Slovensko, Urbariát Myslava, Mestské lesy Košice: Uskutočnil som 4 merania výtoku vody cez kapiláry v umelo vytvorených svahoch
02.-05.2013 merania  SK Slovensko, Urbariál Myslava, Mestské lesy Košice: Uskutočnil som 8 meraní vsiakavosti vody do neporušenej pôdy v lesoch
05/2013 konferencia  CH Švajčiarsko, Ženeva: Konferencia OSN, prezentovanie dokumentárneho filmu: Klimatické zmeny, príčiny a opatrenia
06/2013 monitoring  CZ Česká republika: monitoring príčin povodní, povodie Vltavy, Otavy, Berounky
06/2013 monitoring  DE Nemecko: monitoring príčin povodní, povodie Dunaja a rieky In
od 06/2013 meranie  SK Sledovanie, meranie a dokumentovanie poľnohospodárskej pôdy ako príčiny povodní, sucha a klimatických zmien
06.-11.2013 meranie  SK Sledovanie a dokumentovanie umelo vytvorených svahov nad diaľnicami
10/2013 ocenenie  SK Ekotopfilm 2013: Cena Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

2014

29.-31.01.2014 monitoring  GB Monitoring príčin povodní v Anglicku
03.06.2014 seminár  SK Bratislava, NR SR: Európa a my cez prizmu životného prostredia
27.-29.06.2014 monitoring   Bosna a Hercegovina, Srbsko: Monitoring zosuvov na Balkáne
07/2014 festival  CZ festival RIVER JUMP, workshopy na environmentálne témy
07/2014 monitoring   Bulharsko: monitoring príčin povodní
23.-24.07.2014 monitoring  SK Zosuv vo Vrátnej doline
09-10.08.2014 monitoring  SK Vrátna dolina

2015

12.-17.04.2015 konferencia KOR Južná Kórea: 7th World Water Forum
28.05.2015 prezentácia SK Bratislava: Francúzska ambasáda
 19.06.2015 festival UA  Zlatý žobrák
 25.-29.05.2015 festival SK  Ekotopfilm, Envirofilm 2015
28.09.-02.10.2015 festival SK Agrofilm 2015: Cena pre slovenský film
       

FaLang translation system by Faboba

Najčítanejšie