lsk

Povodne a suchá, dva problémy s jedným riešením.

Odvádzanie vody z lesov