Opatrenia na poľnohospodárskej pôde
1.    V prvom rade musíme robiť hlbokú orbu.
2.    Za kolesá ťažných traktorov je nutné skonštruovať prídavné zariadenie, ktoré bude kypriť pôdu po vstupe traktora na poľnohospodársku pôdu pri sejbe, postrekoch a posypoch.
3.    V odvodňovacích kanáloch je potrebné vybudovať malé nepriepustné hrádzky s otvorom, v ktorom môžeme regulovať výšku hladiny vody v kanáli. Takéto niečo som v praxi vybudoval v roku 2010 a fungujú perfektne dodnes.

 kanal opatrenie

O závažnosti dopadu odvodňovacích kanálov jasne hovoria aj čísla. Len na Slovensku, v krajine v srdci Európy, s 5 miliónmi ľudí a rozlohou  49 036 km² je sieť odvodňovacích kanálov dlhá skoro 6000 km. Čo je takmer dĺžka Čínskeho múru, ktorý má 6700 km.
Keby sme na každom bežnom metri v kanáli zadržali  v priemere 2 m3 vody, z časti naplnené kanály  zároveň zvýšia výšku podzemnej vody na okolitých poliach.

Pri predpoklade, že do vzdialenosti  500 m z oboch strán kanála stúpnu aj podzemné vody o 1,3 m, a že 1m3 zeminy pojme do pórov v priemere 350 litrov vody, celkový objem zadržanej vody v kanáloch a pôde by mohol byť spolu 2742 mil.m3, teda takmer 3 miliardy kubíkov vody, čo je pre porovnanie asi desatina kapacity najväčšej priehrady na svete Hoover Dam v Amerike. Pritom náklady budú minimálne.

Takto plošne zadržiavaná voda  bude mať pre krajinu nevyčísliteľnú hodnotu. Systém regulovania výšky vody v kanáloch nám:
-spomalí odtok podzemných vôd
-reguluje hladiny podzemných vôd na okolitých poliach
-bude chrániť územie pred povodňami a suchom
-ozdraví hydrologický režim roviny
-obnoví sa biodiverzita a stabilita klímy
pričom bude dochádzať aj k rovnomernejšiemu výskytu zrážkovej činnosti.

19 schema podzem voda sucho 2012 sk-01 18 schema opatrenia kanal priepust sk-01 20 schema podzem voda sucho 2012 sk-02
DSC 4644 DSC 4648 DSC 4649

FaLang translation system by Faboba