lsk

Povodne a suchá, dva problémy s jedným riešením.

Odvádzanie vody z lesov

Kto sme?

Sme skupina ľudí,

 • ktorej príroda nie je ľahostajná,

 • ktorá nechce len čakať kým sa niekto „hore“ umúdri a začne konať,

 • ktorej záleží na tom čo tu po nás ostane pre ďalšie generácie,

 • ktorá si uvedomuje, že bez jedla človek vydrží až 90 dní, ale bez vody len 3,

 • ktorá sa rozhodla spojiť aby niečo v našej krajine zmenila.

Naše poslanie

Poslaním združenia je ochrana životného prostredia, oživenie vodného bohatstva krajiny, preventívne pôsobenie v klimatickej oblasti s cieľom zamedzenia globálnemu otepľovaniu, zlepšenia klímy a odstránenia negatívnych dopadov ľudskej činnosti na životné prostredie. Združenie ďalej pôsobí v oblasti propagácie protipovodňových opatrení zameraných na zlepšenie pôdneho fondu a odstránenie zhutňovania pôdy v lesoch a na poliach, na ozdravenie pôdy, čím združenie pôsobí preventívne v rámci ochrany prírody a krajiny.

Naše ciele a úlohy:

 • organizovanie podujatí zameraných na úspešné plnenie cieľov združenia,

 • príprava a realizácia protipovodňových opatrení,

 • organizovanie a zabezpečovanie vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych konferencií,

 • prednášok, podujatí s cieľom zvýšiť záujem občanov krajiny o ochranu pôdy a vody,

 • realizácia preventívnych opatrení s cieľom zamedziť vzniku budúcich negatívnych environmentálnych a ekologických javov,

 • spolupráca s organizáciami obdobného zamerania v SR a v zahraničí,

 • získavanie alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov na financovanie aktivít združenia.

Ako sa k nám pripojiť?

Ak Vás naše občianske združenie zaujalo a chceli by ste stať jeho členom, stačí nás kontaktovať mailom, telefonicky alebo rovno požiadať o pridanie do našej skupiny na Facebooku.

Ako nám pomôcť?

 • Darujte nám Vaše 2% z dane. Predvyplnené Vyhlásenie k 2% z dane s údajmi OZ Voda je život.
 • Na tomto mieste si môžete stiahnuť žiadosť pre vášho zamestnávateľa (Žiadosť 2% OZ Voda je život).
 • Zdieľajte naše stránky a jednotlivé príspevky s priateľmi. Rozširujte naše posolstvo do sveta.

8798777 1

FaLang translation system by Faboba