„Je třeba změnit způsob myšlení, způsob přístupu ke krajině, k hospodaření,“ říká Vaľo, který svůj život zasvětil „nápravě krajiny“. Byť si jej většina lidí spojí spíše s bojem proti suchu a nedostatku vody v půdě, ona neschopnost narušené půdy jímat srážkovou vodu, zadržet ji, je rovněž příčinou povodní. „Sucho a povodně jsou dvě strany téže mince. Mince, kterou plátíme za naši minulost.“

https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/povodne-a-sucho-jsou-jen-dve-strany-mince-kterymi-splacime-minulost-rika-stefan-valo?fbclid=IwAR0xFWEZAoqWnPjQGSUYB3Amn_PGMGePj_GZvW3BCCX_T0ZFngmftK6KJmo

**PRESTAŇME SI KONEČNE KLAMAŤ**

Znižovaním množstva emisí skleníkových plynov globálne otepľovanie nezastavíme! Pozrime sa pod vlastné nohy, kde utláčaním pôdy a vytváraním umelých svahov pôdu odvodňujeme. Vysušenú pôdu slnečná energia rýchlo zohreje, čím vzniká globálne otepľovanie!


Vážený pán doktor Kurilla, vážení delegáti klimatického samitu,

na pevninách chýba voda. Je to vážny problém, ktorého príčinou je podľa vedcov zvýšený výpar. Reálna príčina sa skrýva pod našimi nohami – zvýšený odtok dažďovej vody z pevnín. Príčina odtoku je:

  1. utlačená pôda, ktorá po svojom povrchu okamžite odvádza dažďovú vodu do nižšie položených oblastí, kde spôsobuje povodne a následne odteká do oceánov.
  2. umelo vytvorené svahy, ktoré cez prerušené póry odvodňujú prírodu do vzdialenosti niekoľko stoviek metrov od svahu. Póry fungujú v pôde ako zásobníky pitnej vody, vedú ku koreňom rastlín, k prameňom potokov a k podzemným vodám. Utlačené či prerušené póry tak strácajú svoju funkciu, čím krajinu odvodňujú.

Práve tu sa nachádza závažný problém, ktorý musíme začať riešiť ihneď.

 

pskVážený

volám sa Štefan Vaľo, som odborník z praxe a venujem sa problematike klimatickej zmeny. Všetky moje poznatkya skúsenosti som nadobudol dlhoročnou praxou. Vyše 40 rokov pracujem v stavebníctve a špecializujem sa na zemné práce, pri ktorých prichádzam do kontaktu s pôdou a samozrejme aj s vodou.

Keďže sa blíži veľká konferencia o klíme COP 21 v Paríži, musíme dostať do povedomia delegátov nasledujúce, veľmi dôležité fakty:

Klimatická zmena je neodškriepiteľným javom, prejavuje sa, okrem iného, i povodňami a suchami. V roku 2009 som si uvedomil, že jej hlavným spúšťačom nie sú len skleníkové plyny ale aj dva fenomény vytvárané ľudskou činnosťou, ktoré sa po pevninách rozširujú novými technológiami tak rýchlo a nenápadne, že si to väčšina ľudstva ani len nevšimla. Prvým fenoménom je utlačená, teda zhutnená pôda, ktorá do seba nevpustí dažďovú vodu, ale rýchlo ju po povrchu odvádza do nižšie položených oblastí, kde spôsobuje povodne a odnáša so sebou úrodnú pôdu do oceánov. Druhým fenoménom sú umelo vytvorené svahy, v ktorých pri výstavbe prerušíme miliardy pórov. Narušené póry strácajú svoju funkciu a začínajú svah odvodňovať. Takto narušené svahy sa nachádzajú na nížinách v odvodňovacích kanáloch a v priekopách popri cestách, kde vysušujú okolité polia. V kopcovitých terénoch sa vyskytujú nad diaľnicami, cestami, v stopách po mechanizmoch a nad inými stavbami, kde dokážu vysušiť celý les nad svahom, a to do vzdialenosti niekoľko desiatok až stoviek metrov.

Vážený pán poslanec,

v tejto časti môjho listu by som rád upriamil Vašu pozornosť na situáciu, ktorá vládne na Slovensku. Prednášam síce na vedeckých konferenciách po celom svete, ale podstatu negatívnych javov je možné vysvetliť na príklade Slovenska, ktoré mám najlepšie zmapované. Obchádzanie a dokonca vedome porušovanie zákona prehlbuje negatívny dopad ľudskej činnosti na súčasný stav klímy. A práve politici majú dostatok právomocí na to, aby tento stav zvrátili. Stav, ktorý je zrejmý a jasne viditeľný:

počas dažďa je zrejmé, že:

  • Zhutnená pôda neprepustí dažďovú vodu do zeme, ale okamžite ju po povrchu odvádza cez potoky a rieky do nižšie položených oblastí.
  • Dažďová voda, ktorá vsiakne do pôdy nad umelo vytvoreným svahom z neho rýchlo vytečie cez póry, ktoré boli prerušené počas výstavby svahu.

Vedci tieto dva fenomény opomínajú. Nechcú si priznať chybu. Alebo tu ide o obchod s emisiami?

Riešenie existuje. Navrhol som komplexné, Slovenskou akadémiou vied overené a účinné riešenia, ktoré už v praxi vytýčili smer, ktorým by sa malo ľudstvo uberať pri predchádzaní katastrofám.

FaLang translation system by Faboba