povodne.sk

Povodne a suchá, dva problémy s jedným riešením.

tvnasa Rozhovor so Stefanom Valom na temu Krajine musime pomoct

lesne cesty siatie zhutnena pôda pole pšenica

 

Za posledných 6 rokov som precestoval takmer celú Európu a monitoroval som povodne v 16-tich štátoch. Všetky mali rovnaký priebeh aj príčinu. Voda, ktorej sme umožnili rýchly odtok, zaplavuje obývané územia a po záplave nastupuje sucho.
Pri svojich pozorovaniach som dospel k záveru, že všetky krajiny majú ten istý problém.... rovnako ťažia guľatinu a rovnakým spôsobom obrábajú poľnohospodársku pôdu. A samozrejme robia aj rovnaké chyby!

Akých chýb sa všetci dopúšťame?

1.ODVODŇUJEME ÚZEMIA MELIORAČNÝMI KANÁLMI NA NÍŽINÁCH,
2. NEKONTROLOVATEĽNE ZHUTŇUJEME PôDU V LESOCH A NA POLIACH.
3.NARUŠUJEME PRIRODZENÝ PROFIL KOPCOV A VYTVÁRAME UMELÉ SVAHY.

Robíme to závratnou rýchlosťou na všetkých pevninách., ktoré následne slnečná energia prehrieva. Od prehriatej pevniny sa zohrieva zemská atmosféra. To všetko sa dokola opakuje, len kolotoč je stále rýchlejší a extrémy rastú. Najvážnejší problém je to, že slnečná energia nadmerne prehrieva odvodnený zemský povrch, od neho sa ohrieva vzduch, ktorý stúpa a ostáva zadržiavaný pôsobením skleníkových plynov.

Neutlačená, neporušená pôda vs. zhutnená pôda

zhutnena poda

K tomu, aby sme lepšie pochopili, ako to všetko funguje je dôležité si uvedomiť, že:

1 meter kubický = 200 až 500 litrov vody

meter kubicky

Podľa vedeckých výskumov jeden kubický meter neporušenej pôdy v Strednej Európe obsahuje 200 až 500 litrov vody. Pôda je základným zásobníkom, ktorý príroda vytvorila pre pitnú vodu.

V zemi sa voda udržiava v póroch. Ide o systém prirodzeného, rozvetveného distribučného potrubia

  • ku koreňom rastlín
  • k prameňom potokov
  • k podzemným vodám

Ak pôdu zhutníme, utlačíme jej póry a tým potrubie zanikne. Prirodzený kolobeh sa preruší.

Podobne je to aj v prípade, keď tento systém pórov – potrubia, mechanicky prerušíme. Funkcia prírodného zavlažovacieho systému, sa zmení na odvodňovací systém, ktorým voda z pôdy neodvratne odteká, a krajina sa postupne vysúša.

Prerušené póry / kapiláry

kapilary

Jednoducho povedané:

AK PÓRY V PôDE UTLAČÍME, VODA NEVNIKÁ DO ZEME
AK PÓRY V PôDE PRERUŠÍME, VODA ZO ZEME VYTEČIE

Príčiny rýchleho odvádzania vody z pôdy = príčiny povodní:

Zhutnená pôda v lesnej krajine

Spôsob hospodárenia na poliach

Odvodňovacie kanály na nížinách

Umelo vytvorené svahy

lesne cesty

Lesná cesta – spevnená cesta určená na prepravu dreva, resp. guľatiny na nákladných autách.
Približovacia cesta – cesta, po ktorej sa približuje guľatina koňmi a mechanizmami ku lesnej ceste.

Prirodzená schopnosť lesov dážď zadržať sa však z roka na rok znižuje kvôli výstavbe lesných ciest a nekontrolovateľnému nárastu zhutnenej pôdy v lesoch. Celé to začalo v 70. rokoch, keď nastal boom využívania ťažkej pásovej a kolesovej techniky v lesoch, motivovaný výššími ziskami a efektivitou. Odvtedy sa odtok vody z lesov výrazne urýchlil.
 A práve od tohto obdobia klimatológovia zaznamenali ďalšie rýchlejšie stúpanie teploty zemského povrchu.  

Ešte rýchlejší rast zhutňovania pôdy v lesoch priniesli posledné roky.
Drevo viac a  viac využívame ako obnoviteľný zdroj energie - na výrobu štiepky do teplární a elektrární, preto sa extrémne zvýšila aj jeho ťažba.

To je druhý faktor, ktorý stojí v pozadí rekordných teplôt od roku 1987.

graf global zmena teploty 2015 01graf global zmena teploty 2015 03

Dažďovú vodu v lese zachytávajú koruny stromov a následne  cez listy, konáre, kmeň a korene sa voda  dostáva do lesnej pôdy. V póroch sa dostáva aj tam, kde nie sú korene stromov.
V lesoch je mnoho takých miest, kde sa voda, napriek dlhodobým dažďom, už dávno nedostala, a pritom vedľa nich nám po zhutnenej pôde voda z lesa odteká.

Odtok vody z lesa po zhutnených plochách počas dažďa

Stekanie vody z lesa pocas dazda

Ak vedie pozdĺž stromov lesná cesta so svahom, voda po koreňoch vyteká a zároveň vyplavuje pôdu a obnažuje korene, ktoré ostávajú vo vzduchu .

Majitelia a správcovia lesov po ťažbe dreva bez výčitiek za sebou nechávajú zdevastovanú zem, ktorá rýchlo odvádza vodu z lesa. A to aj napriek tomu, že im v tom v niektorých štátoch bránia zákony, podľa ktorých by zhutnenú pôdu mali po ťažbe vrátiť do pôvodného stavu, aby opäť dokázala absorbovať vodu. To však nerobia a plocha zhutnenej pôdy sa stále zväčšuje.
lesne cesty masaker lesne cesty Zakarpatska oblast
Satelitný snímok z Českej republiky: http://maps.google.cz/?ll=48.846615,14.027503&spn=0.005218,0.009645&t=h&brcurrent=5,0,1&z=17

sumatra forest laurance floresta3

Zdroj: http://e360.yale.edu/slideshow/chinas_appetite_for_wood_takes_a_heavy_toll/28/1/

V lesoch a kopcovitých terénoch však nie sú zhutnené povrchy jediným problémom. Ryhy, ktoré mechanizmy vytvárajú totiž zároveň prerušujú póry.
Aké veľké množstvo vody z nich vyteká v umelo vytvorenom svahu.

Hory, podrezané lesnými cestami a svahmi nad nimi sú odsúdené na postupné odvodňovanie, splavovanie úrodnej pôdy a vyschýnanie všetkého živého, čo sa v nich nachádza. V takýchto podrezaných horách sa neudrží ani kvapka vody. Voda chýba nielen vo svahu nad lesnou cestou a 100 m nad ňou, ale v celom lese. Je úplne jedno, či sa jedná o horu ihličnatú alebo listnatú, prerušené póry vysušia každú horu, každý les.

dazdova voda kopec doplnenie 2014 07dazdova voda kopec doplnenie 2014 08

Po takýchto zásahoch na seba katastrofa nenechá dlho čakať. A nemusia to byť len povodne či suchá.

 

Čo sa deje v lesoch počas dažďa?

Po traktoroch a iných mechanizmoch, ktoré sa pohybujú po týchto lesných a približovacích cestách a ktoré sťahujú guľatinu, ostávajú veľmi hlboké koľaje – stopy a zhutnená pôda po ktorých dažďové vody rýchlo odtekajú do riek.

Zhutnená pôda - utlačená pôda, v ktorej pod tlakom zanikajú póry (kanáliky, v ktorých prúdi voda v pôde ku koreňom rastlín, prameňom a podzemným vodám ).

Jednoducho povedané:

Ak póry v pôde utlačíme, voda nevniká do zeme.

Ak póry v pôde prerušíme, voda zo zeme vytečie.

bager blato2 5 schema odvodnovanie sk-01

Voda neustále vymýva tieto znutnené povrchy, ktoré nedokážu vpustiť vodu do pôdy k podzemným zdrojom vody. Neustálym vymývaním sa pôda eroduje na kameň a zbavujeme sa nielen vody ale aj úrodnej pôdy.

Takto zdevastovaná lesná pôda už nespĺňa ani funkciu približovacej cesty, a tak sa paralelne so zerodovabnou lesnou cestou vybuduje nová...o niekoľko metrov ďalej.....

 povodne-lesne cesty povodne-luka-voda

Vlastných fotografií z devastovaných lesných ciest máme dosť, ale stojí za to prezentovať aj nasledujúce:

Je to záber z Chránenej krajinnej oblasti Jesenníky, ČR

 Dlouhy potok v CHKO Jeseniky 24. cervence 2011 out Video CHKO Jesnenniky

Autor foto a video: Martin Míček, o.s. Přátelé Jeseníků - SOJKA

FaLang translation system by Faboba